Seitenbereiche
Inhalt

Ett av GÖRLER UND PARTNERs verksamhetsområden är rättsliga relationer mellan Tyskland och Sverige. I synnerhet hjälper vi Svenska företag att få fotfäste i Tyskland.

Då vi som byrå har advokater, skattekonsulter och revisorer kan vi erbjuda alla nödvändiga juridiska och skattemässiga konsulttjänster som behövs för att etablera sig i Tyskland på samma ställe. Vi hjälper bland annat till med:

  • Att välja rätt juridisk form för ert företag
  • Sätta upp nödvändiga avtal, såsom anställningsavtal, allmänna villkor, eller hyresavtal för filialkontor i Tyskland
  • Juridiska och skattemässiga frågor
  • Lönehantering
  • Bokföring
  • Komplexa transaktioner
  • Omstruktureringar

Vi är medlemmar i Svenska Handelskammaren i Förbundsrepubliken Tyskland e.V. (Schwedische Handelskammer in der Bundesrepublik Deutschland e.V.) och, som rådgivare specialiserade på juridiska relationer mellan Tyskland och Sverige, medlemmar i Legal Advisory Group (Berartergruppe Recht - https://www.schwedenkammer.de/service/business-services/berater/).

Vi ger råd till svenska företag som vill etablera sig i Tyskland inom alla branscher.  Ett särskilt fokus i vår rådgivningsportfölj ligger också på telekommunikationsområdet, särskilt när det gäller rådgivning och stöd till företag på den tyska fiberoptiska marknaden och inom bredbandsutbyggnad, oavsett om det gäller nätinstallatörer, nätoperatörer, ISP:er eller leverantörer av både aktiv och passiv telekommunikationsteknik.

Mit diesem QR-Code gelangen Sie schnell und einfach auf diese Seite

Mit diesem QR-Code gelangen Sie schnell und einfach auf diese Seite

Scannen Sie ganz einfach mit einem QR-Code-Reader auf Ihrem Smartphone die Code-Grafik links und schon gelangen Sie zum gewünschten Bereich auf unserer Homepage.