Seitenbereiche
Inhalt

Utöver tyska kommunicerar vi även på svenska.

Görler und Partner erbjuder rättslig rådgivning och skatterådgivning till medelstora företag. Vår rättsliga rådgivning har sin tyngdpunkt i bolags- och arbetsrätt samt rådgivning vid bolagstransaktioner och restrukturering. Vidare har vi också kompetens i kommersiell hyresrätt och fastighetsrätt. Vi kan även vid behov föra juridiska processer inför rätten i ovan nämnda områden. Vi erbjuder också omfattande skatterådgivning för vår samtliga juridiska verksamhet.

Genom vår kompetens inom de ovan nämnda områden kan vi erbjuda ert företag kompletta tjänster inom juridisk och skattemässig rådgivning för en framgångsrik start och framtid i Tyskland. Görler und Partner etablerades på den tyska och utländska företagsmarknaden för 30 år sedan och vi har idag ett brett nätverk i och utanför Düsseldorf, där vi har vårt kontor. Våra utländska klienter kommer huvudsakligen från Sverige, Storbritannien, Niederlande, Belgien och Österrike.

Mit diesem QR-Code gelangen Sie schnell und einfach auf diese Seite

Mit diesem QR-Code gelangen Sie schnell und einfach auf diese Seite

Scannen Sie ganz einfach mit einem QR-Code-Reader auf Ihrem Smartphone die Code-Grafik links und schon gelangen Sie zum gewünschten Bereich auf unserer Homepage.